* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

O preduzeću Toshiba

O preduzeću Toshiba
Toshiba je vodeće svetsko preduzeće na polju inovacija i visoke tehnologije, proizvođač i prodavac raznovrsne, napredne elektronske i električne opreme, što podrazumeva informacione i komunikacione sisteme, digitalne potrošačke proizvode, elektronske uređaje i komponente, sisteme za napajanje (obuhvata nuklearnu energiju), sisteme za industrijsku i društvenu infrastrukturu i kućne aparate. Preduzeće Toshiba osnovano je 1875, a danas funkcioniše kao globalna mreža više od 740 preduzeća sa 204.000 zaposlenih širom sveta i godišnjom prodajom koja premašuje 6,3 triliona jena (68 milijardi američkih dolara).
Više informacija >


Upravljanje ekološkom prihvatljivošću
Toshiba grupa primenjuje upravljanje ekološkom prihvatljivošću koje promoviše usklađenost sa Zemljom, što doprinosi kreiranju bogatijeg životnog stila za društvo. Prema osnovnim smernicama za zaštitu životne sredine, Toshiba grupa radi na sistematskom promovisanju inicijativa u vezi sa zaštitom životne sredine u skladu sa ekološkom vizijom koja postavlja numeričke ciljeve koje bi trebalo ostvariti i uspostavlja dobrovoljne planove u vezi sa životnom sredinom. Dobrovoljni planovi u vezi sa životnom sredinom su akcioni planovi za postizanje numeričkih ciljeva.
Više informacija >


Aktivnosti na polju korporativne društvene odgovornosti
Principi korporativne i društvene odgovornosti predstavljaju srž strategije i poslovanja preduzeća Toshiba, a obuhvataju filozofiju i smernice, upravljanje, angažovanje akcionara, društveni učinak i korporativno građanstvo. Vrednosti poput poštovanja ljudskog života, svesti o životnoj sredini i poštovanja pravnih zahteva čine sastavni deo naših svakodnevnih operacija kao korporativnog građanina planete Zemlje.
Više informacija >


Toshiba Research Europe Ltd.
Toshiba Research Europe Ltd (TREL) u Ujedinjenom Kraljevstvu je jedna od globalizovanih organizacija korporativnog nivoa za istraživanje i razvoj koju je osnovala korporacija Toshiba iz Japana, a čine je dve laboratorije, Cambridge Research Laboratory (CRL) u Kembridžu i Telecommunications Research Laboratory (TRL) u Bristolu.
Cambridge Research Laboratory | Telecommunications Research Laboratory