* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. maja 2017
Toshiba Europe GmbH

Ranjivost Intel firmvera


Intel Corporation (“Intel”) objavila je da je došlo do eskalacije ranjivosti privilegija u funkciji daljinskog upravljanja u određenim Intel proizvodima, uključujući firmver Intel® Active Management Technology. Ispravka firmvera za Toshiba proizvode je u pripremi. Dok ispravka firmvera ne postane dostupna, korisnicima sa ugroženim proizvodima preporučuje se da onemoguće ovu funkciju (pogledajte odeljak 3. Preporuke ).

1. Intel bezbednosne informacije o ranjivosti

Intel je objavio bezbednosne informacije o eskalaciji ranjivosti privilegija u firmveru Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability i Intel® Small Business Technology (*) koja napadaču bez privilegija omogućava preuzimanje kontrole nad funkcijama upravljanja koje ovi proizvodi pružaju.

Detalje pogledajte na Intel veb-lokaciji:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) u Toshiba proizvodima se nalazi samo „Intel® Active Management Technology”.

2. Ugroženi proizvodi

Svi Toshiba proizvodi koji su na tržištu od 2010. i koji imaju Intel® vPro™ procesor.

Pogledajte listu proizvoda da biste utvrdili da li imate ugroženi proizvod. Ako niste sigurni, možete da koristite alatku koju je obezbedio Intel da biste proverili da li imate ugroženi proizvod: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Preporuke

Ispravka firmvera za Toshiba proizvode biće dostupna krajem maja 2017. Toshiba će objaviti detaljne informacije o rasporedu na ovoj veb-lokaciji:

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Kao opciju za izbegavanje mogućnosti napada bez privilegija na mreži, Toshiba preporučuje korisnicima da onemoguće „Intel® Active Management Technology“ u skladu sa koracima koji su detaljno opisani na veb-lokaciji u nastavku:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • *Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez najave.
  • „Intel“ je žig Intel Corporation u SAD i drugim zemljama.
  • Druga imena i brendovi mogu biti vlasništvo drugih lica.

Change is here

Dynabook Inc. (The former company name is Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) and its subsidiaries were deconsolidated from Toshiba Group on October 1, 2018.

Find out more