* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

PRISTUP SVIM OBLASTIMA. ZA SVE.

Preduzeće Toshiba pokreće neutaživa želja za poboljšanjem proizvoda koji korisnicima olakšavaju život i pružaju više uživanja. Nikada ne ležimo na lovorikama. Zato, kada na primer predstavimo laptop prepun najnovijih inovacija, možete biti sigurni da već radimo na razvoju nove generacije tehnologije - kao i na generaciji posle te.

Ovaj odnos prema poslu se odnosi na sve što Toshiba napravi - ne samo na ovu Veb lokaciju. Potpuno smo posvećeni poduhvatu da Veb lokaciju prilagodimo svim korisnicima, bez obzira na invaliditet ili starosno doba. Samim tim, stalno smo u stanju evolucije i tehničkog unapređenja, posebno kada je pristupačnost u pitanju.

Naša Veb lokacija je dizajnirana da bude kompatibilna sa pomoćnim tehnologijama koje veliki broj korisnika Veba primenjuje i da obezbedi sveobuhvatno korisničko iskustvo. Na našoj Veb lokaciji trenutno je primenjen veliki broj unapređenja, a nastavićemo da poboljšavamo naše ukupno prisustvo na Vebu.

Naša Veb lokacija ne zavisi od uređaja, što znači da se po njoj možete kretati pomoću tastature i/ili miša kao i uz pomoćne uređaje koji obezbeđuju sličnu funkcionalnost.

Radi lakšeg čitanja, korisnici naše lokacije mogu da prilagode veličinu teksta, a boja kontrasta između prednjeg plana i pozadine je u okvirima namenjenim boljoj čitljivosti.

Boja se ne koristi kao jedini metod naglašavanja funkcije, a takođe ne koristimo sadržaj koji brzo svetli ili treperi i koji može uznemiriti korisnika ili izazvati neželjene posledice.

Gde je bilo moguće, priložili smo alternativni sadržaj za prikaz slika da bi korisnici koji ne mogu da vide slike dobili objašnjenje teme i konteksta. U nekim situacijama koristićemo tehnike prikazivanja kojima se ne može pristupiti, ali ćemo uvek pokušati da obezbedimo čitljive stranice i formate kao alternative.

Naša poslovna kultura garantuje da ćemo nastaviti da poboljšavamo Veb lokaciju i učiniti je pristupačnom za sve korisnike.