* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
OPŠTE ODRICANJE ODGOVORNOSTI
1. Sve navedene specifikacije proizvoda u zavisnosti od modela, konfiguracije i lokalne dostupnosti.
2. Grafički procesor (GPU – Graphics Processor Unit)
Performanse grafičkog procesora (GPU) mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela proizvoda, konfiguracije dizajna, aplikacija, postavki upravljanja napajanjem i funkcija koje se koriste. Performanse grafičkog procesora optimizuju se samo u režimu napajanja naizmeničnom strujom, a mogu značajno da opadnu u režimu napajanja putem baterije.

Ukupna dostupna grafička memorija predstavlja zbir (prema dostupnosti), namenske video memorije, sistemske video memorije i deljene sistemske memorije. Količina deljene sistemske memorije će se razlikovati u zavisnosti od količine sistemske memorije i drugih faktora.
3. Memorija (osnovna sistemska)
Grafički sistem može da koristi deo osnovne sistemske memorije za poboljšavanje grafičkih performansi, pa zbog toga može da se umanji količina raspoložive osnovne sistemske memorije za druge funkcije računara. Količina osnovne sistemske memorije koja je dodeljena kao podrška grafičkom sistemu može da se razlikuje u zavisnosti od grafičkog sistema, aplikacija koje se koriste, količine sistemske memorije i drugih faktora.

Računari na kojima je instaliran 32-bitni operativni sistem mogu da adresiraju do 3 GB sistemske memorije. Samo računari na kojima je instaliran 64-bitni operativni sistem mogu da adresiraju 4 GB sistemske memorije ili više.

HyperMemory™ se izračunava sabiranjem vrednosti lokalne i sistemske memorije koju koristi jedinica za vizuelnu obradu (VPU – Visual Processing Unit) u svrhu obrade i kreiranja 3D i drugih slika. Dostupnu količinu HyperMemory™ određuje količina lokalne grafičke memorije i instalirane sistemske memorije.
4. Trajanje baterije
Meri se pomoću softvera MobileMark® 2007. MobileMark je žig korporacije Business Applications Performance. Ocena je zasnovana na verziji MobileMark Productivity 2007 koja simulira obavljanje uobičajenih zadataka u vezi sa mobilnim poslovanjem ili verziji Reader 2007 koja simulira čitanje dokumenata. Informacije o korišćenom testu potražite u odeljku „Detaljne specifikacije“. Detaljne informacije o MobileMark 2007 testiranju dostupne su na Veb lokaciji www.bapco.com

Ocenjivanje se obavlja isključivo u svrhu poređenja i ne odražava trajanje baterije koje će dobiti pojedinačni korisnici. Stvarno trajanje baterije može značajno da se razlikuje u odnosu na specifikacije u zavisnosti od modela proizvoda, konfiguracije, aplikacija, postavki upravljanja napajanjem i funkcija koje se koriste, kao i od prirodnih razlika u performansama koje zavise od dizajna pojedinačnih komponenti. Ocena trajanja baterije postignuta je samo za određene modele i konfiguracije, a utvrđuje je preduzeće Toshiba pod određenim uslovima za testiranje u vreme izdavanja i ne predstavlja procenu trajanja baterije ni pod kojim uslovima, osim onih koji su korišćeni za testiranje.

Nakon određenog vremena, baterija će izgubiti mogućnost da koristi maksimalni kapacitet i moraće da se zameni. To je normalno za sve baterije.
5. LCD
Opadanje intenziteta osvetljenosti kao posledica suštinske karakteristike LCD ekrana

Tokom vremena i u zavisnosti od načina korišćenja računara, intenzitet osvetljenosti LCD ekrana će opasti. Ovo je suštinska karakteristika LCD tehnologije.
6. Ekran
Kada uključite računar, na TFT ekranu mogu da se pojave male svetle tačke. Ekran sadrži izuzetno veliki broj tranzistora od tankog filma (TFT) i proizvodi se korišćenjem veoma precizne tehnologije. Male svetle tačke koje mogu da se pojave na ekranu predstavljaju suštinsku karakteristiku TFT tehnologije proizvodnje.

Maksimalna osvetljenost dostupna je samo u režimu napajanja naizmeničnom strujom. Osvetljenost ekrana će se smanjiti u režimu napajanja putem baterije i nećete moći da povećate osvetljenost ekrana.
7. Vreme odziva ekrana
Vreme odziva ekrana zasnovano je na informacijama koje pružaju proizvođači ekrana. Može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije proizvoda, komponenti koje koristi proizvođač i/ili okruženja u kojem se računar koristi.
8. Maksimalna osvetljenost dostupna je u režimu napajanja naizmeničnom strujom
Na nekim modelima, maksimalna osvetljenost dostupna je samo u režimu napajanja naizmeničnom strujom. Osvetljenost ekrana će se smanjiti u režimu napajanja putem baterije i nećete moći da povećate osvetljenost ekrana.

Maksimalna osvetljenost dostupna je samo u režimu napajanja naizmeničnom strujom. Osvetljenost ekrana će se smanjiti u režimu napajanja putem baterije i nećete moći da povećate osvetljenost ekrana.

Na nekim modelima, maksimalna osvetljenost dostupna je samo u režimu napajanja naizmeničnom strujom. Osvetljenost ekrana će se smanjiti u režimu napajanja putem baterije i možda nećete moći da povećate osvetljenost ekrana.

Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar.
9. Centralna procesorska jedinica (CPU – Central Processing Unit)
Performanse centralnog procesora u računarskim proizvodima mogu da se razlikuju od specifikacija u sledećim uslovima:
 1. korišćenje određenih spoljnih uređaja;
 2. korišćenje režima napajanja putem baterije umesto režima napajanja naizmeničnom strujom;
 3. korišćenje određenih multimedijalnih aplikacija, aplikacija za generisanje računarske grafike i video aplikacija;
 4. korišćenje standardne telefonske linije ili mrežnih veza male brzine;
 5. korišćenje softvera za složeno modeliranje, kao što su vrhunske aplikacije za računarski dizajn;
 6. istovremeno korišćenje nekoliko aplikacija ili funkcija;
 7. korišćenje računara na mestima sa niskim vazdušnim pritiskom (velika visina: više od 1000 metara/3280 stopa iznad nivoa mora);
 8. korišćenje računara na temperaturama koje su van opsega 5°C – 30°C (41°F – 86° F) ili veće od 25°C (77°F) na velikim visinama (sve referentne temperature predstavljaju približne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od specifičnog modela računara – da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa računarom, posetite Veb lokaciju preduzeća Toshiba: bl.computers.toshiba-europe.com i/ili se obratite Toshiba tehničkoj podršci).


Performanse centralnog procesora takođe mogu da se razlikuju od specifikacija zbog konfiguracije dizajna.

Vaš računar može automatski da se isključi pod određenim uslovima. Ovo je uobičajena zaštitna funkcija namenjena za smanjivanje rizika od gubitka podataka ili oštećenja proizvoda kada se koristi u uslovima koji ne spadaju u preporučene. Da biste izbegli rizik od gubitka podataka, uvek napravite rezervne kopije podataka tako što ćete ih povremeno prebaciti na spoljni uređaj za skladištenje. Da biste postigli optimalne performanse, koristite računar samo u preporučenim uslovima. Pročitajte dodatna ograničenja u odeljku „Uslovi okruženja“ u dokumentaciji koju ste dobili sa računarom. Obratite se Toshiba tehničkoj službi i podršci da biste dobili više informacija.

64-bitni procesori napravljeni su tako da omogućavaju 32-bitnu i 64-bitnu upotrebu računara.
64-bitna upotreba računara zahteva da budu ispunjeni sledeći hardverski i softverski uslovi:
 • 64-bitni operativni sistem;
 • 64-bitni procesor, skup čipova i BIOS (Basic Input/Output System);
 • 64-bitni upravljački programi za uređaje;
 • 64-bitne aplikacije.
Određeni upravljački programi za uređaje i/ili aplikacije možda neće biti kompatibilni sa 64-bitnim procesorom, pa neće ispravno raditi. Na računaru je unapred instalirana 32-bitna verzija operativnog sistema, osim ako nije izričito navedeno da je operativni sistem 64-bitni. Više informacija potražite u dokumentaciji za proizvod ili tako što ćete posetiti stranice proizvoda na Veb lokaciji.
10. Zaštita od kopiranja
Primenljivi standardi za zaštitu od kopiranja koje koji se koriste kod nekih medijuma mogu da ograniče snimanje ili prikazivanje sadržaja sa tih medijuma.
11. Kapacitet čvrstog diska (HDD)
Jedan gigabajt (GB) označava 109 = 1.000.000.000 bajta kada se stepenuje 10. Međutim, operativni sistem računara prijavljuje kapacitet za skladištenje tako što stepenuje 2, u skladu sa definicijom 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bajta, pa stoga prikazuje manji kapacitet. Dostupni kapacitet za skladištenje takođe će biti manji ako proizvod sadrži jedan ili više unapred instaliranih operativnih sistema, kao što je Microsoft operativni sistem i/ili unapred instaliranih softverskih aplikacija ili multimedijalnih sadržaja. Stvarni kapacitet nakon formatiranja može da se razlikuje.
12. Mogućnosti žične i bežične komunikacije
Mogućnosti žične i bežične komunikacije biće primenjene u zemljama u kojima su odobrene.
13. Težina
Težina može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije proizvoda, komponenti koje koristi proizvođač, razlika u proizvodnji i izabranih opcija.
14. Zaštita od kopiranja
Primenljivi standardi za zaštitu od kopiranja koje koji se koriste kod nekih medijuma mogu da ograniče snimanje ili prikazivanje sadržaja sa tih medijuma.
15. Neprimenljive ikone
Određena kućišta za laptop računare dizajnirana su tako da odgovaraju svim mogućim konfiguracijama za čitavu seriju proizvoda. Model koji ste izabrali možda neće imati sve funkcije i specifikacije koje odgovaraju svim ikonama ili prekidačima prikazanim na kućištu laptop računara, osim ako niste izabrali sve te funkcije.
16. Podložnost promenama
Iako je preduzeće Toshiba uložilo sve napore da u trenutku objavljivanja osigura tačnost ovde iznetih informacija, specifikacije proizvoda, konfiguracije, cene, dostupnost sistema/komponenti/opcija može da se promeni bez obaveštenja.

Specifikacije dizajna i boje proizvoda mogu da se promene bez obaveštenja i mogu da se razlikuju od prikazanih. Izuzetak su greške i propusti.
17. Slike
Slike prikazane na stranicama Veb lokacije služe samo kao ilustracija. Svrha slika je da ilustruju način rada funkcije i ne obuhvataju stvarne relativne razlike.
18. Autorska prava
Microsoft, Windows i Windows 7 su registrovani žigovi ili žigovi korporacije Microsoft u SAD i/ili u drugim zemljama. Svi žigovi su priznati.

Intel, Intel logotip, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino i Centrino Inside su žigovi korporacije Intel u SAD i u drugim zemljama.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, Intel Centrino logotip, Intel logo, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, Intel Inside logotip, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, MMX logotip, Optimizer logotip, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune i Xircom su žigovi ili registrovani žigovi korporacije Intel ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama.
ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA MODELE I PRAVNE BELEŠKE
1. Bežični LAN/Atheros za 802.11a, b i g
Brzina prenosa preko bežične mreže i domet bežične mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od elektromagnetnih talasa u okruženju, prepreka, dizajna i konfiguracije pristupne tačke, dizajna klijenta i softverskih/hardverskih konfiguracija. Stvarna brzina prenosa biće manja od teoretske maksimalne brzine.
2. Za Atheros modele
Da biste koristili funkciju Atheros SuperAG™ ili SuperG™, klijent i pristupna tačka moraju da podržavaju odgovarajuću funkciju. Performanse ovih funkcija mogu da se razlikuju u zavisnosti od formata podataka koji se prenose.
3. Za 802.11a, b i g
Brzina prenosa preko bežične mreže i domet bežične mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od elektromagnetnih talasa u okruženju, prepreka, dizajna i konfiguracije pristupne tačke, dizajna klijenta i softverskih/hardverskih konfiguracija. [xx Mb/s je teoretska maksimalna brzina za standard IEEE802.11 (a/b/g).] Stvarna brzina prenosa biće manja od teoretske maksimalne brzine
4. Za 802.11a, g i n
Bežični mrežni adapter „AR9281“ podržava protokole IEEE802.11b/g/draft-n, ali ne podržava IEEE802.11a. Bežični adapter je zasnovan na radnoj verziji specifikacije IEEE 802.11n, pa možda neće biti kompatibilan sa svim funkcijama određene Wi-Fi® opreme ili ih neće podržavati (npr. bezbednost).
5. HD DVD tehnologija – opšte
Zbog toga što je HD DVD novi format koji koristi nove tehnologije, mogući su određeni problemi sa diskom, digitalnom vezom i drugi problemi sa kompatibilnošću i/ili performansama. Ovaj proizvod ne podržava napredne interaktivne funkcije i funkcije navigacije HD DVD video formata, što podrazumeva, ali nije ograničeno na sliku u slici (PIP – Picture in Picture) i funkcije reprodukcije preko mreže. HD DVD logotip (HD DVD-ROM) ukazuje na usklađenost optičkog uređaja sa kriterijumima za proveru preduzeća DVD Forum za fizički format HD DVD i ne ukazuje na usklađenost sa HD DVD video specifikacijama koje je definisalo preduzeće DVD Forum.

Advanced Access Content System (AACS) ključevi su integrisani u računar radi zaštite od kopiranja. Neophodno je povremeno obnavljanje AACS ključa, što je moguće jednostavno obaviti povezivanjem na Internet. Obnavljanje AACS ključa dostupno je besplatno za kupce. U slučaju da ne obnovite AACS ključ, softverski HD DVD plejer će prestati da reprodukuje HD DVD sadržaj sa AACS zaštitom. Međutim, nastaviće da reprodukuje druge formate sadržaja, kao što su DVD diskovi i nezaštićeni HD DVD sadržaj.

Više informacija o tehnologiji AACS potražite na Veb lokaciji www.aacsla.com/home.
6. Mogućnosti HD DVD reprodukcije
U zavisnosti od HD DVD sadržaja, može da dođe do „ispuštanja kadrova“ ili opadanja performansi. Ako vaš model poseduje HDMI priključak, za prikazivanje HD DVD sadržaja na spoljnom uređaju za prikaz biće neophodan HDCP kompatibilan HDMI™ ili DVI ulaz. Dodatna snaga je potrebna za reprodukciju HD DVD sadržaja. Pošto se snaga procesora namenski koristi kao podrška funkciji HD DVD reprodukcije, morate da zatvorite sve druge aplikacije pre nego što pokrenete HD DVD reprodukciju. Velika brzina uzorkovanja (>48 kHz) audio sadržaja biće smanjena prilikom korišćenja funkcije Dolby Virtualizer sa ugrađenim zvučnicima, analognim audio izlazom ili digitalnim audio izlazom (HDMI i S/P DIF).
7. Gledanje 1080i sadržaja
Za gledanje 1080i sadržaja neophodan je spoljni ili ugrađeni ekran sa podrškom za rezoluciju 1080i, a povećavanje rezolucije DVD sadržaja će za rezultat imati kvalitet koji je približan onom kod HD sadržaja. Efekat povećavanja rezolucije može da se razlikuje u zavisnosti od kvaliteta sadržaja i mogućnosti/funkcija/postavki uređaja za prikaz. Možda će biti vidljiva određena količina šuma na slici u zavisnosti od kvaliteta sadržaja.
8. Blu-Ray Disc™ plejer
Tehnologija Blu-Ray Disc™ plejera. Može da dođe do problema sa kompatibilnošću i/ili performansama. Neke interaktivne funkcije možda neće biti podržane zbog kompatibilnosti, postavki mreže ili drugih uslova. Advanced Access Content System (AACS) ključevi su integrisani u računar radi zaštite od kopiranja. Neophodno je povremeno obnavljanje koje će u početku biti besplatno. Nakon početnog perioda, korporacija Corel će obezbediti obnavljanje AACS ključa u skladu sa trenutno važećim odredbama i uslovima. Više informacija o tehnologiji AACS potražite na Veb lokaciji www.aacsla.com/home.

U zavisnosti od BD Disc sadržaja, može da dođe do „ispuštanja kadrova“ ili opadanja performansi. Za gledanje na spoljnom uređaju za prikaz neophodan je HDMI priključak sa podrškom za RGB/HDCP. Dodatna snaga je potrebna za reprodukciju BD sadržaja. Funkcija dvostrukog prikaza nije podržana. Morate da zatvorite sve druge aplikacije tokom reprodukcije BD Disc sadržaja.

Tehnologija Blu-Ray Disc™ plejera. Može da dođe do problema sa kompatibilnošću i/ili performansama. Neke interaktivne funkcije možda neće biti podržane zbog kompatibilnosti, postavki mreže ili drugih uslova. Advanced Access Content System (AACS) ključevi su integrisani u računar radi zaštite od kopiranja. Neophodno je povremeno obnavljanje koje će u početku biti besplatno. Nakon početnog perioda, korporacija Corel će obezbediti obnavljanje AACS ključa u skladu sa trenutno važećim odredbama i uslovima. Više informacija o tehnologiji AACS potražite na Veb lokaciji www.aacsla.com/home.

U zavisnosti od BD Disc sadržaja, može da dođe do „ispuštanja kadrova“ ili opadanja performansi. Za gledanje na spoljnom uređaju za prikaz neophodan je HDMI priključak sa podrškom za RGB/HDCP. Dodatna snaga je potrebna za reprodukciju BD sadržaja. Funkcija dvostrukog prikaza nije podržana. Morate da zatvorite sve druge aplikacije tokom reprodukcije BD Disc sadržaja.

Dodatne napomene/uputstva u vezi sa korišćenjem BD Disc plejera:

BD Disc plejer ne podržava reprodukciju DVD diskova. Za reprodukciju DVD diskova koristite „TOSHIBA DVD plejer“.

Podrška za funkcije reprodukcije BD Disc sadržaja može da se razlikuje u zavisnosti od BD Disc medijuma. Odgovore na sva pitanja potražite direktno od izdavača sadržaja.

Nemojte da reprodukujete Blu-ray Disc dok snimate TV program, bez obzira da li se emituje uživo ili je unapred zakazan. U suprotnom, može da dođe do grešaka u Blu-Ray Disc reprodukciji ili u snimljenom TV programu.

Prilikom reprodukcije BD-J sadržaja, nisu podržane tasterske prečice niti funkcije za nastavak reprodukcije.

BD Disc plejer ne podržava HD DVD diskove. Za HD reprodukciju neophodni su Blu-Ray diskovi sa HD sadržajem.

Nemojte da prebacujete računar u režim spavanja ili hibernacije dok je pokrenut BD Disc plejer.

Oznaka regiona BD diska (video) mora da se podudara sa oznakom regiona BD Disc plejera. U suprotnom, BD disk neće biti ispravno reprodukovan. Oznake regiona moguće je podesiti u programu WinDVD BD (kartica [Region] u dijalogu [Setup (Podešavanje)]).

Obavezno priključite kabl za napajanje računara u aktivnu zidnu utičnicu pomoću adaptera naizmenične struje prilikom reprodukcije BD diska. U suprotnom, Blu-ray reprodukcija možda neće biti glatka.

9. SRS
Na nekim modelima laptop računara, funkcija SRS TruSurround XT dostupna je samo prilikom korišćenja WinDVD aplikacija. Funkcija SRS WOW dostupna je samo prilikom korišćenja programa Windows Media Player 9 u standardnom Windows interfejsu.

Na nekim modelima laptop računara, SRS poboljšanja zvuka dostupna su samo u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Informacije za svoj model laptop računara potražite u dokumentaciji za proizvod.
10. Modeli sa funkcijom USB spavanja i punjenja
Funkcija USB spavanja i punjenja možda neće raditi sa nekim spoljnim uređajima, bez obzira na to što podržavaju USB specifikaciju. U tim slučajevima, uključite napajanje računara da biste punili uređaj.
11. Modeli sa GPS funkcijom
GPS performanse će se razlikovati u zavisnosti od uslova okruženja, prepreka i smetnji od strane drugih radio talasa. GPS prijem samostalnog GPS uređaja će obično biti bolji od GPS prijema laptop računara na istoj lokaciji usled mogućih smetnji od strane radio talasa koje emituju druge komponente unutar računara.
12. Spoljni čvrsti diskovi koji se prodaju odvojeno kao pribor
Jedan gigabajt (GB) označava 109 = 1.000.000.000 bajta kada se stepenuje 10. Međutim, operativni sistem računara prijavljuje kapacitet za skladištenje tako što stepenuje 2, u skladu sa definicijom 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bajta, pa stoga prikazuje manji kapacitet. Dostupni kapacitet za skladištenje takođe će biti manji ako računar sadrži jedan ili više unapred instaliranih operativnih sistema, unapred instaliranih softverskih aplikacija ili multimedijalnih sadržaja. Stvarni kapacitet nakon formatiranja može da se razlikuje.
13. Za modele sa TV tjunerom
TV tjuner će raditi samo u zemlji u kojoj je računar kupljen.

TV tjuner će raditi samo u zemlji u kojoj je računar kupljen.
Ako morate da koristite računar tokom oluje sa grmljavinom dok je TV tjuner povezan sa spoljnom antenom, računar bi trebalo da radi u režimu napajanja naizmeničnom strujom. Adapter naizmenične struje pruža određeni stepen zaštite (ali ne sprečava u potpunosti) od mogućeg strujnog udara izazvanog udarom groma. Da biste se potpuno zaštitili, nemojte da koristite računar tokom oluje sa grmljavinom.
14. Osvetljenost LCD ekrana i naprezanje očiju
LCD ekran na računaru pruža nivo osvetljenosti sličan onom kod televizora. Preporučuje se da nivo osvetljenosti LCD ekrana podesite na odgovarajući nivo kako biste sprečili naprezanje očiju.
15. Tastature otporne na prosutu tečnost
Tastatura otporna na prosutu tečnost štiti podatke prilikom slučajnog prosipanja do 30 ml tečnosti i daje vam 3 minuta da sačuvate podatke pre isključivanja računara.
16. Mobilna veza širokog propusnog opsega
Usluge mobilne veze širokog propusnog opsega možda zahtevaju odvojenu pretplatu. Usluga mobilne veze širokog propusnog opsega možda nije dostupna u vašem regionu. Imajte u vidu da usluga mobilne veze širokog propusnog opsega možda zavisi od SIM kartice, mreže i kompatibilnosti uređaja. Obratite se dobavljaču usluge i/ili prodavcu da biste dobili informacije o dostupnosti i dodatnim detaljima. Ugrađena mobilna veza širokog propusnog opsega i sve pomenute specifikacije zavise od modela i konfiguracije.
Odricanje odgovornosti za HD DVD modele
1. HD DVD tehnologija
Zbog toga što je HD DVD novi format koji koristi nove tehnologije, mogući su određeni problemi sa diskom, digitalnom vezom i drugi problemi sa kompatibilnošću i/ili performansama. Ovaj proizvod ne podržava napredne interaktivne funkcije i funkcije navigacije HD DVD video formata, što podrazumeva, ali nije ograničeno na sliku u slici (PIP – Picture in Picture) i funkcije reprodukcije preko mreže. [***Pogledajte „Detaljne specifikacije“ za Toshiba HD DVD model na Veb lokaciji www.computers.toshiba.com kako biste pronašli važne informacije u vezi sa mogućnostima HD DVD reprodukcije. ] HD DVD logotip (HD DVD-ROM) ukazuje na usklađenost optičkog uređaja sa kriterijumima za proveru preduzeća DVD Forum za fizički format HD DVD i ne ukazuje na usklađenost sa HD DVD video specifikacijama koje je definisalo preduzeće DVD Forum.

Advanced Access Content System (AACS) ključevi su integrisani u računar radi zaštite od kopiranja. Neophodno je povremeno obnavljanje AACS ključa, što je moguće jednostavno obaviti povezivanjem na Internet. Obnavljanje AACS ključa dostupno je besplatno za kupce. U slučaju da ne obnovite AACS ključ, softverski HD DVD plejer će prestati da reprodukuje HD DVD sadržaj sa AACS zaštitom. Međutim, nastaviće da reprodukuje druge formate sadržaja, kao što su DVD diskovi i nezaštićeni HD DVD sadržaj. Više informacija o tehnologiji AACS potražite na Veb lokaciji www.aacsla.com/home. ***Promena po potrebi u skladu sa dostupnošću primenljivih detaljnih informacija u vašem regionu.

Ako vaš model poseduje HDMI priključak, za prikazivanje HD DVD sadržaja na spoljnom uređaju za prikaz biće neophodan HDCP kompatibilan HDMI™ ili DVI ulaz.

U zavisnosti od HD DVD sadržaja, može da dođe do „ispuštanja kadrova“ ili opadanja performansi.

Dodatna snaga je potrebna za reprodukciju HD DVD sadržaja.

Pošto se snaga procesora namenski koristi kao podrška funkciji HD DVD reprodukcije, morate da zatvorite sve druge aplikacije pre nego što pokrenete HD DVD reprodukciju.

Velika brzina uzorkovanja (>48 kHz) audio sadržaja biće smanjena prilikom korišćenja funkcije Dolby Virtualizer sa ugrađenim zvučnicima, analognim audio izlazom ili digitalnim audio izlazom (HDMI i S/P DIF).