* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

16. februar .2015.


Poštovani korisniče,


TOSHIBA EUROPE GMBH


Trend Micro / funkcija zaštite čvrstog diska

Otkrili smo da instalacija određenih verzija bezbednosnog softvera kompanije Trend Micro može nenamerno da onemogući pokretanje funkcije zaštite čvrstog diska kompanije Toshiba koja je dostupna na određenim računarima kompanije Toshiba.1

Kompanija Trend Micro izdala je ispravku softvera koja rešava ovaj problem i ponovo omogućava funkciju zaštite čvrstog diska kompanije Toshiba. Ako trenutno koristite bezbednosni softver kompanije Trend Micro i omogućili ste funkciju automatskog ažuriranja u njemu, relevantna softverska zakrpa biće automatski primenjena na vaš sistem. Ako želite ručno da instalirate ispravku softvera, posetite stranicu za podršku kompanije Trend Micro i pratite uputstva u vezi sa instaliranom verzijom Trend Micro softvera.
Hvala vam na neprekidnoj podršci koju ukazujete kompaniji Toshiba i njenim proizvodima.

Dodatni detalji:
Računari kompanije Toshiba koji su potencijalno pogođeni ovim:
Računari kompanije Toshiba sa funkcijom zaštite čvrstog diska na kojima je takođe instaliran softver Trend Micro Internet Security v8.0, Trend Micro Premium Security v8.0 ili Trend Micro Maximum Security v8.0. Da biste utvrdili da li vaš računar ima funkciju zaštite čvrstog diska, pratite ova uputstva.

Rešenje:
Kao što je navedeno iznad, ako koristite bezbednosni softver kompanije Trend Micro i omogućili ste funkciju automatskog ažuriranja u njemu, softver će biti automatski ažuriran. Da biste ručno primenili ispravku softvera, posetite stranicu za podršku kompanije Trend Micro i pratite uputstva u vezi sa instaliranom verzijom Trend Micro softvera. Ako iz nekog razloga ne možete da koristite funkciju automatskog ažuriranja kompanije Trend Micro (npr. već ste deinstalirali softver verzije 8.0 itd.), primenite ispravku što je pre moguće tako što ćete posetiti sledeću stranicu za preuzimanje

Program za ažuriranje: 
  • TOSHIBA HDD Protection Patch


Informacije i obaveštenje koji su navedeni ovde podložni su promenama bez najave.


1 Funkcija zaštite čvrstog diska kompanije Toshiba pruža zaštitu čvrstog diska od udaraca, čime ga štiti od potencijalnog oštećenja izazvanog neočekivanim udarcima ili vibracijama. TOSHIBA NE PRUŽA GARANCIJU NI ZA KAKVO OŠTEĆENJE ILI OTKAZIVANJE ČVRSTO DISKA.