* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Toshiba pridaje veliki značaj poštovanju ličnih prava svih posetilaca na svojim veb-lokacijama kao i korisnicima online komunikacijskih servisa.

Molimo vas da pogledate našu IZJAVU O ZAŠTITI PODATAKA, u kojoj je objašnjena priroda i obim ličnih podataka koji se prikupljaju preko ovih veb-lokacija i online komunikacijskih servisa, kao i svrha u koju se ovi podaci obrađuju i koriste.

PROTOKOL VEB-SERVERA

Kada posetite našu veb-lokaciju, baš kao što je to uobičajeno za gotovo sve veb-lokacije, naš server automatski prikuplja lične informacije kao što su vaša IP adresa (uključujući naziv domena koji je povezan sa IP adresom, odnosno korišćenje inverznog postupka pretrazi), datum i vreme vaše posete našoj veb-lokaciji, stranice koje ste posetili, program za pregledanje koji koristite (eng. browser), itd. Kada je dostupna, server takođe čuva informaciju o državi iz koje pristupate našoj veb-lokaciji (čuva se samo skraćenica, tj. "de" za Nemačku zato što ona označava zemlju), jezik programa za pregledanje koji koristite, veb-lokaciju sa koje ste pristupili našoj veb-lokaciji, reči koje ste koristili za pretragu (ako ste na našu lokciju došli preko internet pretraživača), kao i tip konekcije i operativni sistem. Ove informacije koristimo da neprestano unapređujemo vaš doživljaj ove veb-lokacije.

LIČNI PODACI KOJE USTUPATE PREKO
VEB-SAJTA ILI INTERNET SERVISA ZA KOMUNIKACIJU

Generalno, ne morate da ustupite svoje lične podatke da biste pristupili našim veb-lokacijama. Štaviše, možda ćete ustupiti svoje podatke zbog korišćenja prednosi intrnet servisa za komunikaciju . Vaši lični podaci (kao što su ime, adresa, broj telefona, email adresa i sl.) skladište se samo u slučaju da nam ih ustupite za potrebe korišćenja nekog od servisa na našoj veb-lokaciji (kao što su registrovanje garancija/servisa, registrovanje za personalizovano iskustvo stranice, prijavljivanje za elektornski bilten (samo e-mail adresa) ili učestvovanje u takmičenjima). Ovi podaci se zatim obrađuju i koriste za pružanje zahtevane usluge. Pored toga, ovi podaci se obrađuju i koriste u druge svrhe (kao što su slanje dodatnih informacija o našoj kompaniji i proizvodima) jedino ukoliko ste nam unapred dali svoju saglasnost za to. Vaša saglasnost nam je neophodna i za prosleđivanje vaših podataka trećim licima, izvan zakonom podrazumevanih okolnosti.

Na pojedinim lokacijama koristimo i "dvostruki sistem davanja saglasnosti". To znači da kada se prvi put registrujete na našoj veb-lokaciji, šalje vam se e-mail za potvrdu koji sadrži vaše podatke za prijavljivanje. Neophodno je da te podatke zatim iskoristite da biste pristupili našoj veb-lokaciji. Vaša registracija se ne aktivira dok se ne prijavite svojim korisnilkim imenom i lozinkom.

PRAVO PRISTUPA LIČNIM
PODACIMA I POVLAČENJA SAGLASNOSTI

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete kopiju vaših uskladištenih ličnih podataka. Pored toga, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za ubuduće. Molimo vas da za tu namenu koristite adresu navedenu u delu "Kontakti".

ZAŠTITA PRIVATNOSTI MALOLETNIH OSOBA

Naše veb-lokacije i internet servisi za komunikaciju nisu namenjeni deci i mlađima od 14 godina. Deca i osobe mlađe od 14 godina ne smeju da ustupaju svoje podatke preko Interneta bez saglasnosti roditelja ili staratelja. Obezbeđujemo da, kada smo upoznati sa time, ne skladištimo nikakve podatke u vezi sa maloletnicima.

KOLAČIĆI

Neke od naših veb-lokacija koriste kolačiće za praćenje korisničkih preferencija i pomažu nam da optimalno strukturiramo svoj veb-sajt. Kolačići su male datoteke koje se privremeno skladište na vašem čvrstom disku(kolačići na bazi sesije). Ovi kolačići traju samo do kraja tekuće Internet sesije. Koriste se za navigaciju i povećavaju okrenutost stranice korisnicima. Ipak i dalje možete da koristite neku od naših veb-lokacija, čak i ako ne želite da se vašem računaru kreiraju kolačići. Štaviše, molimo vas da obratite pažnju da će neke funkcije možda biti zabranjene i /ili neke vab-lokacije neće biti dostune. Većina programa za pregledanje interneta automatski prihvata kolačiće. Štaviše, to možete da predupredite podešavanjem svog programa za pregledanje da blokira sve kolačiće. Za više detalja, molimo pogledajte instrukcije koje je obezbedio proizvođač vašeg programa za pregledanje.

UPOTREBA GOOGLE ANALYTICS SERVISA

Ova veb-lokacija koristi Google Analytics, internet analitički servis koji pruža kompanija Google, Inc. (“Google”). Google Analytics koristi kolačiće (eng.“cookies”), tekstualne datoteke koje se smeštaju na vašem računaru, da pomogne veb-lokaciji u analiziranju načina na koji je korisnici koriste. Informacije koje o vašem korišćenju ove veb-lokacije generiše kolačić (uključujući i vašu IP adresu) biće prenete i sačuvane od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim američkim državama. Aktivirali smo “_anonymizeIp()” ekstenziju na ovoj veb-lokaciji tako da će vašu IP adresu obrađivati jedino EU ili ECC države članice Evropske unije u skraćenom obliku. Samo u izuzetnim slučajevima će IP adresa biti prosleđena serveru kompanije Google u SAD, da bi se tamo skratila. Za potrebe operatora ove veb-lokacije Google će iskoristiti informacije za evaluaciju vašeg korišćenja ove veb-lokacije, pravljenja izveštaja i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima veb-lokacije i korišćenja interneta – operatoru ove veb-lokacije. IP adresa koju prosleđuje vaš program za pregledanje u vezi sa Google Analytics servisom neće biti povezana sa drugim podacima koje čuva Google. Možete i da izbegnete korišćenje kolačića adekvatnim podešavanjima u svom programu za pregledanje interneta, ali imajte u vidu da tada možda nećete moći da iskoristite punu funkcionalnost ove veb-lokacije. Pored toga, možete da sprečite da Google dokumentuje i obrađuje podatke o vašem korišćenju ove veb-lokacije (uklj. i vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka (eng. plug-in) za vaš program za pregledanje sa sledeće adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VEZE KA DRUGIM VEB-LOKACIJAMA

Naše veb-lokacije sadrže veze kao drugim veb-lokacijama na kojima možete da saznate više o proizvodima korporacije Toshiba, drugim kompanijama iz naše grupacije ili našim partnerima. Molimo vas da imate u vidu da ova deklaracija o zaštiti podataka ne važi za veb-lokacije trećih lica, na koje možete biti preusmereni.

Na našim veb-lokacijama možete naći i veze ka veb-lokacijama društvenih mreža kao što su Fejsbuk (Facebook), Jutjub (YouTube) ili druge. To su veb-lokacije trećih lica kojima ne upravlja korporacija Toshiba. Molimo vas da proverite politiku privatnosti podataka konkretnih dobavljača svake od ovih platformi. Toshiba nema uticaja na obradu ili korišćenje vaših ličnih podataka od strane bilo kog trećeg lica – dobavljača platformi, i jedino odgovara za sadržaj koji sama Toshiba obezbeđuje za veb-stranice trećih lica. Od vas će se možda zatražiti da se registrujete na takvim veb-lokacijama društvenih mreža kako biste stekli mogućnost pune interakcije i doživljaja veb-lokacija društvenih medija Toshiba korporacije. Obratite pažnju da Fejsbuk (Facebook) ili dobavljači drugih platformi možda već prikupljaju lične podatke (kao što su IP-adresa) kada ispratite (kliknete) takve veze, ili kada se vaš program za pregledanje interneta poveže na veb-lokaciju društvenih medija.

BEZBEDNOST

Toshiba primenjuje sve tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bi garantovala bezbednost vaših ličnih podataka. Lične informacije korisnika skladište se u našim bezbednim mrežama kojima mogu da priđu jedino naši zaposleni i partneri sa namenskim pravima pristupa.

U delovima gde unosite svoje podatke koristimo standardni sistem za šifrovanje “Secure Socket Layer” (SSL). Imajte u da vaš program za pregledanje interneta (eng. browser) mora da podržava zaštitu enkripcijom (šifrovanje). SSL tip enkripcije možete naći, na primer, u pregledačima Internet Explorer 3.0 ili novijim verzijama i većini drugih programa za pregledanje. Podaci se skladište i čuvaju u bazama podataka koje se štite od neutorizovanog pristupa zaštitnim zidovima i bezbednosnim softverom. Kada god se u vašem programu za pregledanje interneta prikazuje simbol katanca u dnu ekrana, ili slična ikonica i markirana/naglašena veb-adresa u drugim programima, to ukazuje da se vaši podaci prenose u šifrovanom formatu.

Ako iz tehničkih razloga SSL sertifikat nije dostupan, prikazuje se stranica sa greškom koja obezbeđuje da se vaši podaci ni pod kakvim okolnostima ne prenose u formatu koji nije šifrovan.

OBRADA PODATAKA U DRŽAVAMA VAN
EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA

Lični podaci koje se prikupe preko ove veb-lokacije ne obrađuju se van evropskog ekonomskog prostora.

OPŠTE ODREDBE

Toshiba zadržava pravo dodavanja, brisanja ili izmene bilo kog ili svih uslova ove Izjave o zaštiti podataka u bilo kom trenutku sa ili bez prethodnog obaveštenja.

INFORMACIJE/KONTAKTI

Možete da nas kontaktirate preko donje adrese u slučaju da

  • želite da ispravite, izbrišete ili blokirate svoje lične podatke
  • želite da dobijete informaciju o podacima koje čuvamo i skladištimo o vama
  • želite da povučete svoj pristanak, ili
  • imate druga pitanja u vezi sa zaštitom podataka za Toshiba Europe GmbH

TOSHIBA Europe GmbH
Legal Department
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Germany

Verzija maj 2012.